Speculum

Sunday, 16 June 2013

Loki Laufeyson 1. Mýtus vs. popkultúra : Mytológia   1. Mytológia

Loki Laufeyson, obor, boh a trickster nordickej mytológie oddávna fascinoval ľudí. Možno preto, že svojím konaním prispel k pádu nórskych bohov, Ragnaröku, alebo preto, že  je to nevyspytateľná a fascinujúca postava starých mýtov. Loki je bytosť s mnohými aspektmi, ktoré si často protirečia - ale ako sa pokúsim ukázať neskôr, práve toto protirečenie je jednou z Lokiho základných charakteristík. 
Loki Laufeyson (autorka Audrey Koch)

V prvej časti sa budem venovať mýtom s Lokim a mytológii Severanov, pretože bez ich rámca sa Loki nedá naozaj pochopiť.  Ďalej podrobnejšie preberiem jeho charakteristiky trickstera, ktoré nájdeme v mnohých iných kultúrach a položím otázku, či Loki naozaj je predstaviteľom zla. V poslednej časti sa pozriem na Lokiho odraz v modernej kultúre- literatúre, filme a popkultúre.Loki ma zaujal už vtedy, keď sa mi pred nejakým desaťročím dostal do rúk český preklad Eddy. Edda pravdepodobne znamená stará matka, žena, ktorá rozprávala príbehy (aj keď etymológia nie je celkom jednoznačná, môže znamenať aj „poézia“), v tomto prípade však mám na mysli zbierku nordických mýtov. Aby som bola presnejšia, existujú dnes dve „Eddy“: Jedna, tzv. „Poetická Edda“ (známa aj pod meno Codex Regius obsahuje eddické piesne čiže poéziu, pričom autor nie je známy. 
Druhá Edda je tzv. „ProzaickáEdda alebo Snorra Edda- Edda Snorriho Sturlussona. Snorri bol aristokrat a islandský učenec 13.st., ktorý pozbieral mýty, napísal im úvod, usporiadal ich, vytriedil, a dokonca sa mu ich podarilo prepojiť s Trójskym mytologickým cyklom. Čo dnes pre nás znie podivne, pre stredoveký Island to znamenalo legitimizáciu klasickej aristokratickej učenosti, ktorá sa v Európe vždy spájala s klasickou helénskou kultúrou. Čiže, jednoducho povedané, Eddy znamenali pre Sever asi toľko, ako Illias a Odyssea pre Grékov a neskôr ich kultúrnych dedičov v Európe. Eddy však nie sú jediným zdrojov mýtov a príbehov- máme ešte záznamy u ďalších učencov (Heinskringla od Snorriho, po latinsky písané Gesta Danorum od  učenca menom Saxo Grammaticus), a bohatú studnicu predstavujú aj Islandské ságy, kde sa okrem bohov dozvieme aj o každodenných radostiach a starostiach smrteľníkov.  Informácie nám prinášajú aj z runické nápisy a mytologické zobrazenia na kameňoch a amuletoch (Rök Runestone, Möjbro Runestone, Jelling Stone, Kvinneby amulet a iné).

Loki sa pohybuje v tomto svete, ktorý vo svojej mytológii zahŕňa Škandináviu, časť Fínska, Dánsko, germánsky sever Európy, Island a Grónsko. Ako som už spomínala, Loki je plný protikladov. Práve o ňom sa vedú najväčšie spory medzi škandinávistami a religionistami. Nik sa nevie zhodnúť na jeho jednoznačnej charakteristike: Bratia Grimmovci môžu za pomýlenú predstavu, ktorá asociuje Lokiho s ohňom. Ďalší vedci tvrdili, že Loki je len jedným aspektom Odina, alebo variantom kresťanského Lucifera a nikdy neexistoval ako samostatná entita. Niektorí považujú Lokiho za archetypálneho trickstera, iní to zasa popierajú, a napokon jedna vedkyňa je presvedčená, že Loki bol pôvodne pavúk. Pravdou je, že Loki je cudzinec v panteóne nordických bohov, prišelec - ani obor, ani boh (alebo oba). Nikdy nie je hlavnou postavou mýtov, ale nachádza sa vo väčšine z nich a často je hybateľom udalostí v Midgarde a ďalších svetoch.

Mytológia vymenúva tradične 9 svetov:
Ásgard je ríša panujúcich bohov, v ktorých sa nachádza Valhalla a sídla bohov. Ich najvyšším pánom je Odin, ktorý vládne všetkým deviatim svetom. Je bohom bojovnej aristokracie. Jeho manželkou je Frigg (niekedy porovnávaná s gréckou Hérou). Odinovym synom (ale nie Frigginým) je Thor, populárny najmä u obyčajných ľudí, a je bohom blesku. Chronicky známe je jeho kladivo Mjölnir, ktoré udvihne len on sám. Vánaheim je ríša Vánov, agrárnych božstiev, ktoré podľa jednej teórie existovali pred príchodom bojovných Ásov. Na začiatku sa odohrala veľká bitka Aesir a Vanir, ktorú vyhrali Ásovia. Na záruku mieru poslali do Vánaheimu boha Hoenira ako rukojemníka, na výmenu za Njörda a jeho deti, dvojičky Freyra a Freyu (Freya je najčastejšie stotožňovaná s bohyňou lásky). Álfheim je ríša Álfov, alebo Elfov, o ktorých vieme veľmi málo. Zaujímavo sú elfovia častým hosťom na hostinách Aesir. Svartálfheim je domovom tajomných Temných elfov- či to boli trpaslíci, alebo vlastná rasa, nie je jednoznačné a mýty o nich mlčia. Midgard, alebo po našom Stredozem, je domovom ľudského pokolenia. S Ásgardom ju spája slávny dúhový most, Bifrost.
Jötunheim je domov divokých Jötnar, čiže mrazivých obrov a pôvodne aj Lokiho. V Múspellheime žijú ohniví obri, ktorých vodcom je Sútr. V Nidavelire žijú trpaslíci a napokon, Niflheim je ríšou mŕtvych, ktorým vládne Hel, Lokiho dcéra. Niflheim sa niekedy nazýva aj podľa svojej vládkyne Helheim, alebo sa považuje za samostatnú ríšu (niekedy nájdete Helheim ako samostatný svet, Nidavelir sa ruší a Svartálfheim sa považuje za domov trpaslíkov).
Yggdrassil a 9 svetov
Svet živých a mŕtvych delí Ginnungagap, veľká priepasť naplnená večnou hmlou. Okolo týchto svetov je more, v ktorom pláva Midgardský had, Jornungandr. Aj ten je Lokiho potomkom a  je taký hrôzostrašný a veľký, že si hryzie do vlastného chvosta. Zároveň tým však drží týchto 9 svetov pokope. Centrálnym v mytológii je strom, jaseň Yggdrasil, ktorý rastie cez všetky svety. Pri jeho koreňoch sa nachádza Studňa Múdrosti, ktorú stráži obor Mímir, a ktorá uchováva jedno Odinovo oko, obetované za hlt vody prinášajúcej múdrosť. Pri jeho koreňoch žijú aj Norny, či  tri sudičky: Urd, Skuld a Verdandi, ktoré určujú osud tohto sveta a tomu sa musí podrobiť aj Odin.
Ďalšími bohmi, ktorí sa často objavujú v mýtoch sú Baldr, Odinov syn, ktorého má každý rád; Týr, boh vojny, Heimdal, syn 9 matiek a hluchý strážca Bifrostu (za to o to lepšie vidí), Thorova manželna Sif. Skadi, pôvodne obryňa, je istý čas manželkou Njörda.

Loki, Lopt, Loptr, Hvedrungar
Do tohto sveta prichádza Loki ako cudzinec. Hoci je pôvodom obor- Jötun, ráta sa medzi Ásov. Jeho otcom bol obor Farbáuti a jeho matkou Laufey, alebo Nál- o nej sa vedú teórie, že bola  Asynja (fem. tvar od Ás, pl. Ásynjur), ktorá sa vzoprela a ušla do divočiny. Čiže hneď jeho pôvod bol nečistý, keďže bolo nepredstaviteľné, aby sa bohyňa spustila s obrom (všimnite si, že naopak to neplatilo! bohovia mali často aférky s krásnymi obryňami, ktoré im nikto nevyčítal). Mal dvoch bratov, Býleistra a Helblindiho (aj keď o ňom sa predpokladalo, že sa jedná o prímenie Odina- „napoly slepý“- keďže mal len jedno oko). Nemáme mýtus o tom, ako, kde a kedy, ale pravdepodobne niekedy na začiatku časov uzavrel Loki pokrvné bratstvo s Odinom. Tým pádom dostal oficiálny status Ás a povolenie bývať v Ásgarde- aj keď nemal ako ostatní bohovia vlastnú halu. Dostal však za manželku Sygin, tak pravdepodobne býval u nej a mal s ňou dvoch synov menom Váli a Nárfi/Nári. Napriek tomu, že ho Odin považoval za pokrvného brata, ostatní Ásovia a Vánovia ho vždy podozrievali z klamstva  a nečistých úmyslov. Loki často funguje ako sekundant Thora, ale aj Odina. Dôležité je vedieť, že Loki je shapeshifter (podobomenič) - dokáže sa premeniť na akúkoľvek inú osobu, či zviera (kôň, mucha, losos), ale dokáže zmeniť aj pohlavie! Je veľmi prešibaný a veľa toho vie, má magické schopnosti a výbornú rétoriku. Vie prechádzať  cez rôzne svety bez problémov a často aj tak robí. Medzi jeho prezývky patrí Strieborný jazyk, Mrakochodec (Sky-walker), Kováč lží, Zjazvené pery,  Otec príšer, Otec vlkov, Zlodej jabĺk, Šibalský kupliar, Trickster bohov. Čo sa týka jeho výzoru, väčšinou je popisovaný ako pekný, zväčša s ryšavými (červenými vlasmi), huncútskymi črtami a štíhlej postavy. Na rozdiel od Thora sa nespolieha na svoje svaly, ale na svoju výrečnosť a rozum. Na pochopenie Lokiho treba poznať mýty, v ktorých vystupuje. Preto teraz nasleduje  ich stručný prehľad (viac môžete nájsť v odkazoch na konci článku, alebo keď kliknete na link za názvami jednotlivých mýtov!)

Sifine zlaté vlasy, alebo ako Loki k jazve prišiel.

Loki kradne vlasy Sif (Villy Pogányi)
Loki sa jedného dňa rozhodol, nech už z hocakej príčiny, že by bolo skvelým nápadom ostrihať nádherné zlaté vlasy Sif, Thorovej manželky. I mal sa hneď k činu a kým Sif spala, ukradol jej svetlé kadere.  Samozrejme, až sa Sif prebudila a až sa to dozvedel Thor, hneď im bolo jasné, kto je na vine. Loki sa musel obávať nielen hnevu mocného hromovládcu Thora, ale aj nevraživých pohľadov ostatných Aesir a Vanir, ktorí súcitili s hanbou Sif. Odin však rozhodol, že Loki musí nejakým spôsobom prinavrátiť krásu.
Jediní majstri schopní ukuť vlasy zo zlata, ktoré by vyzerali ako pravé boli trpazlíci. Loki sa teda vybral k vychýreným majstrom kováčom, synom Ivaldovým. Nenadarmo sa Loki nazýval Strieborný jazyk- natoľko vychválil ich majstrovstvo, až súhlasili vyrobiť vlasy pre Sif z toho najkvalitnejšieho zlata. A navyše, spolu s vlasmi sa rozhodli priniesť bohom aj kopiju Gungnir, ktorá vždy zasiahla cieľ a loď Skídbladnir, ktorá sa dala zložiť ako kus látky do vrecka. Loki však, či už zo šibalstva alebo iného popudu, uzatvoril stávku s inými trpaslíkmi menom Brokkr a Eitri (alebo Sindri), že nedokážu vyrobiť úžasnejšie veci ako Ivaldoví synovia. Trpaslíci to samozrejme vzali ako výzvu a stavili sa o nič cennejšie ako o Lokiho mudrlantskú hlavu.

Trpaslíci zašívajú Lokimu pery. (autorka: Audrey Koch)
A vyrobili skutočne úžasné veci: zlatý prsteň Draupnir, ktorý sa každých 9 dní zdeväťnásobil a tak sa stal zdrojom nevysýchajúceho bohatstva, zlaté prasa Gullingbursti, ktoré vedelo lietať vzduchom. A napokon vyrobili Mjölnir, mohutné kladivo, ktoré nedokázal udvihnúť nik kto ho nebol hoden. Loki sa začal obávať o svoju hlavu a chcel trpaslíkom sťažiť robotu. Premenil sa preto teda na ovada a pichol do oka Sindriho, práve keď dokončoval Mjölnir- a preto nie je dokonalý, ale jeho rúčka je kratšia ako by mala byť.
Napriek tejto chybičke krásy Odin a ostatní bohovia rozhodli, že prsteň, prasa a kladivo sú ešte úžasnejšie dary než kopija, loď a vlasy- a tak mal Loki vlastne prísť o svoju hlavu. Ibaže by to nebol on, keby sa z nej nevykrútil: vyhlásil, že sa síce stavil o vlastnú hlavu, ale o jeho krku nepadlo ani slovo. Ak mu teda dokážu oddeliť hlavu bez toho, aby mu poranili krk, nech sa do toho smelo pustia. To samozrejme nebolo možné, ale aby sa spravodlivosti učinilo zadosť, Loki bol predsa len potrestaný: Brokkr si vzal silnú ihlu a niť, ostatní chytili Lokiho a trpaslík mu jedným šmahom zošil pery k sebe. Aby umlčal ten jeho strieborný jazyk- a Loki tak získal ďalšiu prezývku- Zjazvené pery.

Odkiaľ sa vzal osemnohý tátoš Odinov? (Gilfaginning, Hyndluljód)
Jedným z najpopulárnejších mýtov je ten o Opevnení Ásgardu. Po už spomínanej vojne medzi Aesir a Vanir boli múry Ásgardu v ruinách a nebolo v silách bohov to napraviť. Možnosť sa naskytla v podobe cudzieho murára, ktorý im ponúkol svoje služby a na oplátku žiadal bagateľ- krásnu Freyu za manželku, a ako prídavok Sol a Mániho (slnko a mesiac). Bohovia boli pobúrení a chceli obra ihneď zabiť, ale na Lokiho radu sa s murárom - obrom - dohodli nasledovne: súhlasia pod podmienkou, že murár neprizve na pomoc žiadnu ďalšiu osobu, a že dokončí opevnenie do letného slnovratu. Obor súhlasil, ale vymohol si výnimku. Ako pomocníka si prizval svojho žrebca, Svadilfáriho.

Sleipnir
 Svadilfári však nebol len taký obyčajný kôň, naopak, preukázal ako veľká pomoc a bolo jasné, že obor stávku vyhrá. Bohovia sa začali báť o Freyu, Freya sa začala báť sama o seba a samozrejme, všetci začali obviňovať Lokiho zo zlej rady. Loki pod nátlakom sľúbil, že situáciu nejako vyrieši. Jediné však, čo mu napadlo, bolo nasledovné netradiční riešenie: premenil sa na kobylu v ruji a odlákal tak žrebca. Obor si samozrejme uvedomil, čo to znamená a začal ich naháňal, ale márne. Nazlostil sa, pretože bohovia týmto porušili svoju prísahu, že mu nijakým magickým lebo nemagickým spôsobom nebudú brániť v práci.  Išiel teda si vymôcť svoju odmenu násilím. Našťastie (pre bohov) sa vtedy vrátil Thor z cesty na severovýchod, kde zabíjal obrov, a ako to bývalo jeho zvykom, ako náhle zbadal obra, najprv udrel a potom sa pýtal. Nešťastie bolo teda zažehnané.
Ale čo s úbohým Lokim? Nuž, keď už toho žrebca zviedol, tak mu ani neodoprel odmenu a keď sa po niekoľkých mesiacoch  vrátil do Ásgardu, nebol sám. Ako kobyla totiž porodil Sleipnira, osemnohé žriebä, ktoré potom daroval Odinovi a na svoju hlavu si tak privodil tú najväčšiu hanbu, aká sa kedy mohla Severanovi pritrafiť.

Thrymskvida, alebo Ako sa Thor prezliekol za ženskú:

Jedného dňa sa Thor zobudí aby zistil, že niekto ukradol jeho milované kladivo, Mjölnir. Zdá sa, že to má na svedomí obor Thrym a ako inak kladivo je ochotný vymeniť len za krásnu Freyu ako manželku.  Freya je týmto návrhom pobúrená a rezolútne odmietne. Loki však vezme rozum do hrsti a spolu s ostatnými príde na skvelý nápad:  po kladivo pôjde pekne krásne Thor sám, ale prezlečený za Nevestu- Freyu. Thorovi to veľmi nevonia- obliecť si ženské háby- ale kladivo mu je prednejšie.
Loki a Thor sa pripravujú na svatbu (autorka: Hellanim)
Loki mu sekunduje ako fešná služobná a pritom nevieme či sa len prezliekol, alebo premenil na ženu- keďže Loki je šibal a vie meniť podobu, môžete si vybrať sami:) Thor a Loki sa teda vyberú na svadobnú hostinu, na ktorej Loki viackrát zachráni situáciu, pričom navodí akúsi atmosféru Červenej čiapočky. Keď sa Thrym čuduje, ako je možné, že jeho nevesta zjedla s takým apetítom deväť volov a vypila tri sudy medoviny, Loki odpovie, že je to preto, že deväť dní nič nejedla od radosti a očakávania. Keď sa Thrym pokúsi nadvihnúť Nevestin závoj, popáli sa na ohnivom pohľade- Loki to vysvetľuje tým, že Nevesta od vzrušenia týždeň nemohla spať. Napokon Thrym položí Neveste do lona ako svadobný dar vytúžené kladivo- a zvyšok sa dá domyslieť v súlade s Thorovým heslom- všetko rozmlátiť. To zahŕňalo okrem hlavného vinníka, Thryma aj jeho celú rodinu, stôl a napokon i jeho sálu a vôbec celý dom.


Loki, Otec príšer (Hyndluljód)
Loki, Angrboda a ich deti (autorka: Hellanim)
Ďalša obryňa, s ktorou mal Loki do činenia, je Angrboda. Obryne na rozdiel od všeobecnej mienky mohli byť aj krásne, ako naša spomínaná deva (v mýtoch sa objavujú ďalšie nádherné obryne, ktoré si za manželky vyhliadli bohovia).  Povoľné manželské lôžko Lokiho očividne nudilo, a tak si odskočil za dobrodružstvom do svojho domova, Jötunheimu.  Výsledkom boli tri nezvyčajné deti: had Jormungandr, Hel- napoly živá, napoly mŕtva dievčina a Fenrir,  vlk, ktorý mal byť záhubou Odinovou. Nevieme, či sa Angrbode nepáčili takíto potomkovia, ale Loki si ich priviedol  so sebou do Ásgardu. Čoskoro však bolo jasné, že to nebude pekné spolunažívanie, pretože had a vlk rástli a rástli a desili ostatných obyvateľov a Hel bola jednoducho divná. Odin teda Hada hodil do mora, kde pokračoval v raste, až kým neobopol všetkých 9 svetov a nehryzol si do vlastného chvosta. Polomŕtvu Hel odvelil do podsvetia, kde mala vládnuť mŕtvym v ríši Niflheim. Fenrira, najstrašnejšieho z detí, napokon bohovia úskokom spútali magickou hodvábnou šnúrou  a uväznili hlboko pod zem, kde mal ostať až do Ragnaroku (táto finta stála Týra pravú ruku). Nevieme, aký mal na toto názor Loki, ale jeho sa asi nik nepýtal.Idunine jabká (Skáldskaparmál)

Jedného dňa sa vybral Odin s Lokim do Jötunheimu, vlasti obrov. Na ceste vyhladli a odchytili jednu kravu zo stáda, na ktoré narazili. Keď však chceli mäso upiecť, zistili, že sa im to nedarí. V tom musela byť mágia! Kým si Odin lámal hlavu, Loki si všimol veľkého orla, ktorý hladne pokukoval po mäse. Prihovoril sa mu a ten si vymohol sľub: časť mäsa za pomoc pri pečení. Svojimi krídlami rozdúchal oheň a mäso bolo za pár minút hotové! Keď sa však hltavo pustil do jedla, bohovia sa vyľakali, že im nič neostane. Loki v zlosti orla udrel palicou po chrbte. Čo sa však nestalo! Palica i Loki ostali prilepení a keď sa orol zdvihol do vzduchu, vzal so sebou i Lokiho. Orol nebol totiž nik iný než mocný obor Thjazi, znalý mágie a Lokiho vzal do svojho sídla. Neskôr ho prepustil pod podmienkou, že mum donesie Idunu a jej jablká večnej mladosti, čo Loki chytro sľúbil, len aby si zachránil kožu.
Loki a Idunn  (John Bauer)
Iduna bola krásnou bohyňou mladosti a jej jablká zabezpečovali bohom večnú silu a život. Zdržiavala sa v sade, kde rástol aj strom s divotvornými jablkami. Loki ju teda vyhľadal a pod zámienkou ju vylákal za múry Ásgardu. Tam však už čakal Thjazi v podobe orla a ako uvidel krásnu korisť, schytil ju do pazúrov a unášal preč.
Bohovia čoskoro zistili, že niečo nie je v poriadku, keď začali slabnúť a- aká to hrôza!- aj starnúť. Netrvalo dlho, než obvinili Lokiho a pod hrozbou smrti mu prikázali doniesť Idunu späť. Loki, ktorý sa znovu musel obávať o svoj skúšaný krk, sa vybral za Freyou, aby si od nej požičal jej jastrabí háv a takto vystrojený odletel v noci do Thjaziho sídla. Podarilo sa mu nájsť Idunu, ktorú premenil ju na vrabca a takto sa vybrali na cestu späť. Neušlo to však Thjazimu, ktorý sa opäť chytro premenil na orla a prenasledoval ich. Takmer ich dostihol až pred bránami Ásgardu, bohovia však už na neho boli pripravení. Založili na múroch veľkú vatru, cez ktorému sa Lokimu a Idune podarilo prekĺznuť, veľké perute Thjaziho sa však zapálili a obor v tele orla klesol na zem spálený na uhoľ a Aesir sa tešili.

Loki vs. Koza

Smrť Thjaziho však mala aj pokračovanie. Obor mal totiž dcéru, krásnu Skadi. Skadi sa prišla sťažovať do Asgardu a žiadať bolestné za nespravodlivú smrť otca. Hoci boli do prípadu zapletení viacerí bohovia vrátane Odina, obvinený bol promptne zasa len Loki. Obrej dievčine dovolili  bohovia ako odškodné vybrať si manžela a to len a len podľa nôh. Skadi si vybrala boha s najkrajšími nohami, pričom si myslela, že sa jedná o Baldra. Bol to však Njörd, boh mora (a možno aj preto mal najkrajšie- najčistejšie nohy). Jej ďalšiu podmienku, a to aby ju rozosmiali, sa im nepodarilo naplniť a tu prišiel na rad Loki. Dal si priviesť si kozu, vzal povraz a jeho jeden koniec priviazal o koziu bradu a druhý- o svoje vlastné privátne časti. Koze sa to nepáčilo, tak sa začala vzpierať a ťahať Lokiho okolo seba. Samozrejme, bolo to veľmi bolestivé. Nie pre kozu. Bolo to však zároveň aj také komické, že sa Skadi nezdržala a napokon rozosmiala. Loki sa napokon akosi vyslobodil od škrtiaceho lana a vyčerpaný jej padol do lona. Jeho už aj tak značne naštrbená povesť si touto epizódou rozhodne nepolepšila, ale bohovia získali ďalšiu spojenkyňu - Skadi, ktorú ľudia uctievali ako bohyňu zimy, lovenia lukom, lyžovania a hôr.


Útgardaloki- ešte jeden Loki? (Gylfaginning)

Jedného dňa sa vybral Thor do Jötunheimu, do Útgardu merať si sily s obrami. Loki mu robil spoločníka a na ceste zažili zopár dobrodružstiev, z ktorých Thor nevyšiel práve najlepšie. Po ceste totiž stretli obra Skyrmira, ktorý sa podujal odprevadiť ich do Útgardu, ale po ceste si z nich viackrát vystrelil- na Thorovu veľkú zlosť. Koľko toho šípil Loki, nevieme- obor totiž nebol celkom ten, za ktorého sa vydával. Keď totiž napokon prišli do mesta, obor sa im odhalil ako Útgardaloki, Loki z „podsvetia“, vládca mrazivých obrov. Ponúkol im pohostenie, ale museli sa zúčastniť niekoľkých súťaží. Loki sa pretekal v Logim, zosobneným ohňom v jedení. Postavili pred nich obrovský medený kotlík plný mäsa. Loki sa nedal zahanbiť a veľmi rýchlo zjedol svoju polovicu. Logi však nielenže držal krok, ale po skonzumovaní mäsa sa pustil aj do kotla! Veď ktože by odolal žiare horúceho ohňa? Thor sa tiež pretekal, a síce prehral, ale Útgardaloki bol taký ohromený jeho silou, že sa mu poklonil a náhle zmizol aj s celým palácom. Táto epizóda je zaujímavá práve kvôli Útgardalokimu, o ktorom sa veľa v mytológii nevie, ale jeho meno ho spája s Lokim- nejakým tajomným spôsobom.

Loki a imelo, alebo Smrť milova ného syna (Baldur Draumar, Snorra Edda)

Lokiho skazu priniesli nasledujúce udalosti: Baldr, Odinov syn, krásny, milý, múdry boh, ktorého mal každý  na svete rád, začal mať nočné mory. Týkali sa jeho vlastnej smrti a konca sveta. Nastrašený utekal k matke, Frigg, ktorá sa zdôverila Odinovi. Ako však prekabátiť Osud? Frigg napokon vymohla od všetkých bytostí, vecí aj fenoménov na svete prísahu, že  Baldrovi neublížia: od ľudí, zvierat pozemských, suchozemských aj takých, ktoré dokázali lietať, hmyzu, skál, zbraní, ohňa, vody, dokonca aj od obrov. Všetci súhlasili, pretože ako už vieme, Baldra mal každý rád. Po tomto akte boli bohovia takí nadšení, že im nenapadlo nič lepšie než sa zabávať tým, že do Baldra začali hádzať rôzne veci: kopije, šípy, kamene- ale nič mu neublížilo, všetko sa odrazilo a Baldr ostal nezranený.
Loki vedie Höddrovu strelu (autorka: Audrey Koch)
Lokimu sa však táto zábavka nepáčila- alebo mal nejaké nevybavené účty s Baldrom, alebo sa chcel jednoducho zabaviť. Všimol si, že Hödr, Baldrov slepý brat smutne stojí bokom: keďže nevidel, nemohol si do svojho brata nič hodiť. Tak Loki našiel nástroj svojej zábavky. Čo však Loki vedel ale ostatní (až na Frigg) nevedeli bolo, že predsa len ostalo na svete niečo, čo nedalo žiaden sľub: bolo to imelo. Frigg ho totiž považovala za príliš mladé a nevinné, aby mohlo ublížiť Baldrovi. 
Loki sa teda priplichtil k slepému bohovi a pošepkal mu do ucha: „Hödr, nebuď smutný. Ja ti pomôžem a ty sa môžeš zabaviť presne tak, ako ostatní.“
Hödr sa potešil a vzal od Lokiho podlhovastý predmet, ktorým bola vetvička imela- lenže to on nevedel. Pod Lokiho inštrukciami hodil vetvičku na Baldra- tá ho prepichla a mladý boh klesol mŕtvy na zem.
Hödr nemohol poprieť svoju vinu. Všetci ho videli pri akte a aj náležite potrestali smrťou. Vedeli však, že za tým musí stáť ešte niekto iný a podozrenie padlo prirodzene na Lokiho. Lenže toho už dávno nebolo na hostine.
Baldrovi vystrojili veľký pohreb na lodi, ktorú zapálili. Náreky boli o to väčšie, že sa mu nedostalo smrti so cťou, a teda miesta medzi bojovníkmi vo Valhalle, ale musel ísť do Niflheimu k Hel, kde boli ženy, deti a muži, ktorí zomreli doma v posteli a nie na bojisku. Frigg sa však nechcela zmieriť so smrťou milovaného syna. Preto vyslala posla bohov Hermoda k Hel, aby si nejakou dohodu vymohla jeho návrat. Podmienka bola naoko ľahká- všetky veci na svete, živé aj neživé, museli oplakať jeho smrť. Frigg si bola istá, že sa Baldr vráti- kto by ho neoplakal? Baldra mal predsa každý rád!  Ale ako sa ukázalo, nemal...doniesli sa k nej správy, že jedna starena, obryňa Thökk, odmietla preliať slzy. A tak Baldr musel ostať u Hel.
A kto bola vlastne tajomná Thökk? Môžete hádať...... (tip: kto rád menil svoju podobu a kazil bohom ich plány?)

Loki sa opije (Lokasenna)

Baldr - Nebaldr, žiť sa musí a musia sa usporadúvať aj hostiny. Aegir, obor ktorý žil na pobreží mora, usporiadal raz veľkú hostinu, na ktorú pozval aj bohov z Asgardu. Medovina tiekla prúdom, jedla tiež nebolo nedostatok a bohovia sa zabávali. Jedine chudák Thor nebol prítomný, pretože mal inú zábavku- bol na severe a východe, kde zabíjal obrov. Zrazu sa na hostine objavil nevítaný hosť- Loki. Po hádke s Aegirovým sluhom, ktorá skončí sluhovou smrťou Loki ujde, ale zasa sa vráti. Sif mu teda ponúkne medovinu a tým sa Lokimu rozviaže jazyk (niežeby na to potreboval príliš veľa aj bez medoviny). Každého z bohov obviní z nejakej nepeknej veci: Freyu z promiskuity a incestu s vlastným bratom, Freyrom, Idunu z nevery k jej manželovi Bragimu, Bragiho zo zbabelstva, Heimdalla z sexuálnych deviácií (golden rain etc.) a napokoj aj Odina z ergi: že sa prezliekal za ženu, že vykonával ženskú robotu (magické rituály)- obvinenie veľmi vážne u udatných Vikingov, pretože útočilo priamo na ich mužnosť. Odin mu vráti obvinenie šmahom ruky- Loki predsa tiež vykonával ženskú robotu, dojil kravy a čo horšie, sám deti porodil a pridájal. Napätie sa stupňuje a vrchol dosiahne, keď sa vráti Thor. Loki aj toho promptne obviní zo zbabelosti a vyhodí mu a oči, že ani nedokáže zachrániť vlastného otca pri Ragnaröku. Thor sa nazlostí a pohrozí Lokimu, že mu Mjölnirom rozbije hlavu. Hrozbu musí niekoľkokrát opakovať kým Loki ujde.

Potrestanie Lokiho a Ragnarök (Völuspá, Snorra Edda)

Spútaný Loki (aurotka: sandara)
Každému je jasné, že Lokiho treba exemplárne potrestať. Loki sa skrýva v jednom opustenom dome v údolí, ktorý si sám postavil a ktorý má okná na všetky štyri svetové strany, aby videl, keď sa k nemu niekto priblíži. Čas si kráti rôznymi zábavkami a pritom vymyslí niekoľko užitočných vecí- ako rybársku sieť. Thor a zopár ďalších sa vyberú na trestnú výpravu a netrvá dlho, kým ho objavia. Loki sa pokúsi ujsť tak, že sa premení na lososa a skočí do vody. Thor je však rýchlejší a chytí ho tak pevne za chvost, že sa nevie vyslobodiť- a od toho času majú lososy na konci zúžený chvost.
Lokiho privlečú späť do Asgardu a vymyslia pre neho nezvyčajne krutý trest: Odin premení jedného z Loki synov Narfiho na vlka, ktorý roztrhá svojho brata. Vnútornosťami jeho vlastného syna Lokiho priviažu v jaskyni hlboko pod zemou na tri ostré kamene. Aby toho nebolo málo, Skadi mu nad hlavu pripevní hada, ktorého jed kvapká na Lokiho tvár a spôsobuje mu tým ukrutné muky. Jedinou úľavou mu je verná manželka Sigyn, ktorá ho stráži s miskou v ruke, do ktorej chytá jed. Keď sa však misa naplní, musí ju vyprázdniť- a vtedy Loki zažíva ukrutné muky a mece sa tak, že to spôsobuje zemetrasenia.
Nevieme, koľko času prešlo medzi Lokiho pripútaním a koncom sveta: keby ste sa opýtali Lokiho, určite by povedal že príliš veľa.
V každom prípade, koniec sveta nastal po tom, ako prišla Veľká Zima, Fimbulwinter.  Vlk Fenrir napäl všetky svoje sily, pretrhol nenávidené putá a vyslobodil aj otca. Vlky Skoll a Hati zhltli slnko a mesiac a nastala obrovská tma. Loki sa vrátil do svojej vlasti a zhromaždil desivú armádu: mrazivých obrov, trolov a všelijaké príšery. Z ohnivého Múspellheimu sa vypravil Sútr, obor planúci žiarou a priviedol zástupy ohnivých obrov. Jormungand sa vyplazil z mora  postavil sa po boku svojho otca a brata, Lokiho a Fenrira. Jeho mohutné telo zdvihlo obrovskú vlnu, na ktorej sa plavil obor Hymir na lodi Naglfar a tak priniesol obrov na bojové pole.
Odin však povolal einherjar, padnutých bojovníkov, ktorí si konečne mohli naostro vychutnať boj, na ktorý sa pripravovali vo Valhalle. Na jeho strane stáli tiež ostatní Aesir a Vanir, Elfovia a Valkýrie im držali štíty. Údolím sa rozľahol Heimdallov roh Gjallarhorn a zahájil tak osudové stretnutie. Dve armády sa stretli na poli Vigrid a nastala strašná bitka, pri ktorej sa zem potrhala a more sa vylialo. Ako však bolo predpovedané, bohovia boli porazení: Fenrir roztrhal Odina a umrel rukou Odinovho syna, Vidara. Týr sa stretol s hrôzostrašným psom Garmom  a jeden zabil druhého. Pod Sútrovým mečom padol krásny Freyr. Jormundand sa stretol s Thorom a hoci padol, mocný hrdina neprežil dlho jeho posledné jedovaté bodnutie. Lokiho protivníkom bol Heimdall- a pobili sa navzájom. Na dovŕšenie Sútr spálil všetkých 9 svetov.
Bohovia sú mŕtvi. Nech žijú bohovia! Skaze ušli jedine Baldr a Hödr, pretože kráľovstva Hel sa Ragnarök netýkal. A práve Baldr sa stal najvyšším vládcom nového, lepšieho sveta, ktorý sa zrodil po skaze bohov.


Loki a nymfy z Rýnu (Arthur Rakcham)
Toto sú najdôležitejšie mýty, v ktorých sa nachádza Loki. Nie sú však jediné. Loki bol napríklad zapletený aj do udalostí, ktoré viedli k skaze rodu Nibelungovcov (Reginsmál). Považoval sa za otca (alebo matku) desivého plemena vlkov, wargov, ktoré sám porodil po tom ako zjedol srdce obryne (Hyndlina pieseň), a mnoho ďalších (napr. Völuspá, Fjölsvinnsmál, Skáldskaparmál, Heimskringla).

Ak sa chcete o Lokim dozvedieť viac, môžete siahnuť po nasledujúcej literatúre:
Edda, (z nemeckého originálu, prek. Ladislava Heger) ARGO: 2004, ISBN: 8072035339

 Edda a Sága o Ynglinzích (Snorri Sturlusson, prekl. Helena Kadečková), Argo: 2003, ISBN: 8072034588

Soumrak Bohů (ed. Helena Kadlečková), Argo 2009, ISBN: 9788072990986

 Rúnamál (česky, preložené texty Eddy)


anglicky:
Germánska mytológia  (Edda, Völuspá, Ságy a iné)
The Children of Odin  (ed. Padraic Colum, ilustrácie Villy Pogányi)
The Baldwin Project (ďalšie príbehy)


V druhej časti článku budem pokračovať Lokiho charakteristikami ako trickstera a rozoberiem aj niektoré odlišné interpretácie známych mýtov. Takisto sa bližšie pozriem na problematiku Lokiho ako zloducha.
Ak máte nejaké otázky ohľadom mytológie, poprípade by ste chceli prerozprávaný niektorý mýtus podrobnejšie po slovensky, neváhajte komentovať!

malé etymologické okienko:
k bohom:  v článku používam dvojaký tvar, poslovenčený a originálny. Poslovenčený je Ás, Ásovia, resp. Vána, Vánovia. Anglický prepis je Áss pre jednotné číslo, a Aesir pre množné číslo. Podobne plurál Vanir. Často sa stretávam s nesprávny tvarom, keď sa Aesir používa na označenie jedného boha, čo je nesprávne.
V ženskom rode je to Ásynja a Ásynjur (pre Vanir som nevidela ženský rod). Obrovia sú Jötun pre jednotné, Jötnar pre množné číslo. Völva je veštkyňa, völur je množné číslo.

2 comments:

 1. Veľmi dobre spracovaný článok, len škoda, že som nemohla byť na pôvodne prednáške. Loki bol vždy môj najobľúbenejší severský boh.

  ReplyDelete
  Replies
  1. hej, škoda 6e si nebola na prednáške, moja morálna podpora!!!
   Ale tak aspoň si to teraz doženieš :)

   Delete